Doanh Nhân

Là một chuyên gia kinh tế hàng đầu Việt Nam, với hơn 30 năm kinh nghiệm, đặc biệt trên các cương vị đã và đang đảm nhiệm:
Nhà đầu tư chính Shark Tank Việt Nam – Thương vụ bạc tỷ mùa 3; Chủ tịch Dự án Shark Tank – The Purpose: Sứ mệnh Ươm mầm khởi nghiệp (năm 2019).
Nhà sáng lập Ứng dụng bảo hiểm công nghệ LIAN (từ năm 2018 đến nay).
Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ xây dựng môi trường xanh Việt Nam (từ năm 2016 đến nay).
Hiệu trưởng Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp – CBAM (từ năm 2016 đến nay).
Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn AquaOne, chuyên đầu tư các dự án cung cấp nước sạch, hạ tầng giao thông theo hình thức BOT (từ năm 2015 đến nay).
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước mặt Sông Đuống (từ năm 2015 đến nay).
Cố vấn cấp cao Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông – VASS (từ năm 2013 đến nay).
Nhà sáng lập, Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư AAA Plus (từ năm 2013 đến nay).
Nhà sáng lập, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA (từ năm 2005 đến năm 2012).